Bērnu pneimonologs

2023.gada 14.februārī darbu atsāk bērnu pneimonologs

Halina Ivanovska. Pieraksts pie speciālista pa tālr.
65422450 vai 65422153