Audiologopēda pakalpojumi   

Audiologopēde Olga Solima sniedz valsts apmaksātās konsultācijas pirmsskolas un skolas vecuma bērniem ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu šādos gadījumos:

• nepareizi izrunā skaņas, izlaiž atsevišķas skaņas vai tās aizstāj;
• disgramatismi (nepareizi lieto vārdu dzimtes, laikus un skaitļus, nepareizi veido vārdu secību teikumā, nelieto prievārdus);
• traucēta valodas sapratne – bērns neizprot to, ko viņam saka;
• balss traucējumi (piemēram, bērns runā čukstus);
• runas ritma, tempa un intonācijas traucējumi, piemēram, runa ir ļoti ātra, tai raksturīgas norautas galotnes, aizķeršanās, atkārtojumi vai arī runa ir ļoti lēna ar nepareizu izrunu, patskaņu stiepšanu;
• stostīšanās.

Pareiza izruna ir svarīga bērna pašvērtējuma un sociālo kontaktu veidošanai.

Audiologopēde sniedz konsultācijas, veic runas prasmes un valodas pārbaudi, vecāku apmācību valodas korekcijai darbam mājās.

Uz konsultācijām var pieteikties pa tālruņiem reģistratūrā: darba dienās: 8.00 – 19.00, tālr. 65422450; 65422153