Dienas stacionārsarstu specialistu pakalpojumi

Dienas stacionārs piedāvā bērniem līdz 18. gadu vecumam valsts apmaksātu ātru un kvalitatīvu izmeklēšanu un ārstēšanu ar neiroloģiskā un terapeitiskā rakstura saslimšanām.

Dienas stacionārā strādā augsti kvalificēts personāls: pediatre dr. Ludmila Golunova, bērnu aprūpes māsa Jeļena Niķitina un ambulatorās aprūpes māsa Svetlana Božko.

Diagnostikai un ārstēšanai dienas stacionārā pacienti pavada tikai dienas daļu, tādējādi saglabājot  ikdienas aktivitāte mājās vai darbā. Nepieciešamības gadījumā pacients uz dienas stacionāru ierodas vairākas reizes. Veicot nepieciešamās manipulācijas vai ārstēšanu, bērns jau pēcpusdienā kopā ar vecākiem var doties mājās, lai turpinātu ārstēšanos ambulatori.ceturtdiena, 2014. gada 7. augusts 10:53:00 Dienas stacionārā pacientam izveido individuālo izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, atbilsoši saslimšanai, kā arī nodrošina nepieciešamo ārstu-speciālistu konsultācijas.

Dienas stacionārā pacientam nodrošinām:

• injekcijas;
• i/v infūzijas;
• medikamentozo terapiju;
• fizikālas medicīnas procedūras;

Vecāku vai likumiskā pārstāvja klātbūtne iestāšanas un izrakstīšanas dienās ir obligāta.

Izrakstoties pacientam jāsaņem izraksts – epikrīze, kurā ir galīgā diagnoze, aprakstīti visi veiktie izmeklējumi, analīzes, saņemtā ārstēšana, kā arī sniegtas, detalizētas rekomendācijas par turpmāko ārstēšanos mājās. Rekomendācijas vecākiem izskaidro ārstējošais ārsts un māsa.

Ja bērnu vecākam vai likumiskā pārstāvja personai nepieciešama darba nespējas lapa, par to personāls jāinformē, iestājoties. Izziņas skolai vai pirmskolas izglītības iestādēm, ja tādas nepieciešamas, izraksta dienas stacionāra ārsts. Ja kādi izmeklējuma vai analīžu rezultāti nav pieejami izrakstīšanās brīdi, tos var saņemt vēlāk personiski ierodoties stacionārā (līdzi ņemot visus nepieciešamos dokumentus).

Pakalpojumus var saņemt trešajā stāvā, 306. telpā, tālr.65457702,
vai informatīvie tālruņi reģistratūrā: darba dienās: 8.00 – 19.00, tālr. 65422450; 65422153