Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu:

Dalībnieku sapulces darba kārtība un lēmumi:

Kapitālsabiedrības vispārīgie stratēģiskie mērķi:

Kapitālsabiedrības noteikumi un kārtības:

Atalgojuma politikas principi:

Informācija par organizatorisko struktūru: 

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi: 

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti:

 Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

 Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu:

Neauditēti starpperiodu pārskati:

Auditēts gada pārskats:

Informācija par īpašuma struktūru (t.sk. līdzdalību citās sabiedrībās):

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” dibinātājs ir 1 dalībnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība. Daugavpils pilsētas pašvaldībai, reģ. Nr. 90000077325, pieder 635 470 kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 100% no kopējā kapitāla). Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, ka arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē un peļņas sadalē.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem:

2022. gadā ziedojumu (dāvinājumu) nebija;
2021. gadā ziedojumu (dāvinājumu) nebija.
2019.-2020. gadā ziedojumu (dāvinājumu) nebija;
2018.gadā ziedojumus (dāvinājumus) nebija;
2014.-2017. gados ziedojumus (dāvinājumus) nebija;

Statūti

Informācija par valdes locekli

Privātuma politika 

Trauksmes celšanas kārtība

Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns

Ētikas kodekss