Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu:

Dalībnieku sapulces darba kārtība un lēmumi:

Kapitālsabiedrības vispārīgie stratēģiskie mērķi:

Kapitālsabiedrības noteikumi un kārtības:

Atalgojuma politikas principi:

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi: 

Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti:

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu:

Auditēts gada pārskats:

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” dibinātājs ir 1 dalībnieks: Daugavpils pilsētas dome. Daugavpils pilsētas domei, reģ. Nr. 90000077325, pieder 635 470 kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 100% no kopējā kapitāla). Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, ka arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē un peļņas sadalē.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem:

2014.-2017.gados ziedojumus (dāvinājumus) nebija;
2018.gadā ziedojumus (dāvinājumus) nebija;
2019.-2020.gadā ziedojumu (dāvinājumu) nebija.

Statūti

Informācija par valdes locekli

Privātuma politika 

Pretkorupcijas pasākumu plāns