Medicīnas aprūpe mājās

  • Valsts apmaksātu veselības aprūpi mājās var saņemt pacienti, kuriem ir noteiktas saslimšanas. Tā ir medicīniska aprūpe, kas ietver noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pacientam viņa dzīvesvietā.
  • Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 30 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās ir nepieciešama ilgāk, divu darbdienu laikā pirms minētā termiņa beigām ģimenes ārsts apmeklē pacientu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu.
  • Pēc izrakstīšanās no stacionārās ārstniecības iestādes vai dienas stacionāra sakarā ar ķirurģisku iejaukšanos veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendāra dienām. Ja veselības aprūpe mājās nepieciešama ilgāk, ģimenes ārsts pēc attiecīgā pakalpojuma sniedzēja lūguma apmeklē pacientu un sniedz atzinumu par pakalpojuma pārtraukšanu vai turpināšanu. 

Medicīnas aprūpes pakalpojumus mājās veic sertificēta medicīnas māsa Gaļina Mickeviča.

Medicīnas aprūpe mājās ietver šādus pakalpojumus:

• medikamentu ievadīšanu (perorālo medikamentu sadale, injekcijas subkutāni, intrakutāni, injekcijas intramuskulāri, injekcijas intravenozi, intravenozi infūzi);
• ādas veseluma bojājuma aprūpi (primāri dzīstošas brūces aprūpe, diegu izņemšana, sekundāri dzīstošas brūces pārsiešana, izgulējumu aprūpe, trofisko čūlu aprūpe);
• klīnisko analīžu veikšanai nepieciešamā materiāla savākšanu, uzglabāšanu un transportēšanu uz laboratoriju;
• vitālo rādītāju kontroli;
• pacienta un viņa tuvinieku izglītošanu un apmācību par veselības veicināšanas pasākumiem un pacienta aprūpi.

Apmeklējuma laiks:

• māsa regulāri ierodas pie pacienta iepriekš saskaņotā laikā;

Māsas vizīte pie pacienta:

• māsa novērtē pacienta veselības stāvokli un veic ārsta nozīmēto medicīnisko manipulāciju izpildi;
• pacients un viņa tuvinieki tiek izglītoti par jautājumiem, kas saistīti ar pacienta veselību.

Uz pakalpojumiem var pieteikties darba dienās: 9.00 – 16.00, tālr. 65457701.