Veselīga dzīvesveida jautājumi bērna ķirurgam un fizioterapeitam!

Daugavpils bērnu veselības centra bērnu ķirurgs un fizioterapeits uzsāk sākumskolas vecuma bērnu izglītošanu par veselīga dzīvesveida jautājumiem. Bērnu ķirurgs vadīs interaktīvu lekciju par veselību ietekmējošo faktoru nozīmi, motivējot bērnus ikdienas dzīvē nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.

Fizioterapeits izskatīs jautājumus par stāju un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī par mūsdienīgām tās profilakses, korekcijas un ārstēšanas iespējām.
Pasākums notiek projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.

Daugavpils ERAF