Dinamiskas pauzes mācību stundas laikā!

Dinamiskas pauzes mācību stundas laikā!
Daugavpils bērnu veselības centra speciālisti uzsāk sākumskolas vecuma bērnu apmācību dinamisko paužu veikšanai mācību stundas laikā. Kopā ar fizioterapeitu bērni veiks vingrinājumus ķermeņa statiskās slodzes mazināšanai un kustību koordinācijas uzlabošanai, spēka, lokanības un veiklības iemaņām, kā arī visu muskuļu grupu harmoniskai attīstībai atbilstoši bērnu vecumam.

Nodarbību laikā tiks noslogotas visas ķermeņa muskuļu grupas, vienlaikus uzlabojot arī bērnu fizisko stāvokli.

Pasākums notiek projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros.

Daugavpils ERAF